Algemene voorwaarden

Algemeen: De inhoud van een themakist en bijbehorende attributen is standaard afgestemd op een kinderfeestje voor 8 personen. De huurprijs heeft betrekking op het éénmalig gebruik van de themakist en de bijbehorende materialen op de overeengekomen datum. Het is de huurder niet toegestaan om gehuurde materialen uit te lenen, te verkopen of te verhuren aan derden.

Reservering en betaling:Een themakist kan alleen via email of via het reserveringsformulier op de website worden gereserveerd. Na invullen van het formulier wordt er zo spoedig mogelijk via email contact met je opgenomen om de wensen te bespreken en de reservering definitief te maken. Vervolgens ontvang je een orderbevestiging, de factuur en de algemene voorwaarden en eventuele tips voor de voorbereiding. Het verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk een week voor het betreffende feestje te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van JouwFeestkist.nl. Met het betalen van de factuur gaat de huurder tevens akkoord met de algemene voorwaarden van JouwFeestkist.nl.

Annuleren: Annuleren van de order is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor de reserveringsdatum. Het eventueel reeds betaalde en door JouwFeestkist.nl ontvangen factuurbedrag zal in dit geval worden geretourneerd. Bij annuleringen 7 dagen of minder voor de reserveringsdatum is de huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd aan JouwFeestkist.nl. Van het eventueel reeds betaalde en ontvangen factuurbedrag, zal JouwFeestkist.nl in dit geval 50% van het huurbedrag en, indien van toepassing, de volledige kosten voor ophalen en/of brengen, retourneren.

Themakist: De gehuurde materialen dienen op de overeengekomen data en tijden gehaald en teruggebracht te worden. Mocht het wenselijk zijn om hiervan af te wijken, dan kan dit alleen in overleg met JouwFeestkist.nl en zal hiervoor dus door de huurder contact worden moeten opgenomen met JouwFeestkist.nl. Bij het ophalen en terugbrengen van de themakist wordt de inhoud ervan, aan de hand van een paklijst, samen met de huurder doorgenomen. Acceptatie van de themakist door de huurder betekent dat de inhoud ervan als compleet en kwalitatief in orde wordt bevonden. De themakist kan pas in ontvangst worden genomen wanneer het factuurbedrag door JouwFeestkist.nl is ontvangen.

Ophalen/Brengen: JouwFeestkist.nl biedt de service van het brengen en halen van de themakist en bijbehorende losse materialen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Voor het brengen en ophalen worden data en tijdstippen met de huurder afgesproken. De door de huurder betaalde vergoeding voor ophalen/brengen wordt niet geretourneerd indien de huurder op de afgesproken data/tijdstippen niet thuis wordt aangetroffen.

Retourneren: De themakist, inhoud en de bijbehorende attributen dienen schoon teruggebracht te worden. Voor kleding geldt dat deze uitsluitend door JouwFeestkist.nl gereinigd wordt, deze dient dus ongewassen geretourneerd te worden. Normale bevuiling en vlekken worden uiteraard niet in mindering gebracht op de borg. Wanneer een gehuurde themakist niet op afgesproken datum wordt teruggebracht, zal per dag de huurprijs in rekening worden gebracht.

Borg: Voor de themakist en bijbehorende spelmaterialen vraagt JouwFeestkist.nl borg. Deze borg dient samen met het factuurbedrag uiterlijk een week voor de huur te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van JouwFeestkist.nl. Zonder het betalen van de borg is het niet mogelijk de themakist in ontvangst te nemen. Bij het retourneren van de themakist en de bijbehorende attributen wordt de borg z.s.m. teruggestort. Onverhoopte schade of kosten van vermiste/beschadigde onderdelen worden in mindering gebracht op de borg. Ook kosten in verband met te laat retourneren worden met de borg verrekend.

Overmacht: Mocht JouwFeestkist.nl onverhoopt, als gevolg van overmacht, niet in staat zijn om de gereserveerde themakist te leveren, dan heeft de huurder het recht om in overleg met JouwFeestkist.nl op dat moment een andere, beschikbare, themakist uit te zoeken; hierbij zal 50% van de kosten in mindering gebracht worden. Mocht dit geen passende oplossing bieden, dan kan de gereserveerde themakist op een andere datum voor 50% worden verhuurd. Het reeds betaalde factuurbedrag zal dan door JouwFeestkist worden teruggestort.

Aansprakelijkheid: Voor schade of letsel die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de gehuurde materialen en/of spellen is JouwFeestkist.nl niet aansprakelijk. De huurder is ervoor verantwoordelijk dat het gebruik van de bij JouwFeestkist.nl gehuurde themakisten en alle daarbij behorende spellen en materialen ten alle tijden geschiedt onder voortdurend en direct toezicht van volwassenen.